Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego [adres strony] (dalej: Serwis).
  2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dolmedis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 50, numer KRS 0000500362.

3. Cel zbierania danych osobowych

Uczestnik/Zamawiający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych w zakresie i w celu, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty lub nawiązania współpracy.

Organizator oświadcza, że przekazane mu dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora związane z pełnym wykonaniem umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer PWZ

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Prawa Użytkowników

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo domagania się usunięcia danych osobowych albo ich zaktualizowania.

  1. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres rejestracja@dolmedis.pl .
  2. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Pliki cookies

Cookie to mały plik przechowywany na twoim urządzeniu i wykorzystywany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane osobowe. Jeśli chcesz ograniczyć działanie cookies lub zablokować je w Serwisie, możesz zrobić to zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz na przykład zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki.

Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.) masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie -zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

W ramach Serwisu wykorzystujemy także Google Analytics – usługę analizy witryn internetowych świadczoną przez Google. Google Analytics używa plików cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę oraz sposobów w jaki korzystają z witryny. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w Polityce prywatności Google – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.