WRZESIEŃ 2024

ANATOMIA PALPACYJNA

PRAKTYCZNE BADANIE POD KONTROLĄ USG


NAUCZ SIĘ PROFESJONALNEJ PALPACJI TKANEK

Identyfikacja zmienionych (chorobowo, urazowo) tkanek często nie jest zadaniem łatwym. Częścią składową każdego badania przedmiotowego jest palpacja która daje możliwości orientacji względem sąsiadujących tkanek.

Celem prowadzonego szkolenia jest ugruntowanie już posiadanej wiedzy oraz uzyskanie nowych umiejętności w optymalizacji badania palpacyjnego. Nasz kurs to doskonałe źródło wiedzy bazujące na wieloletnich doświadczeniach prowadzających.Szkolenie składa się z dwóch trzydniowych zjazdów.  Na każdym ze zjazdów obecnych będzie dwóch prowadzących a wiec lekarz specjalista i  specjalista fizjoterapii.

Zapraszamy serdecznie do Wrocławia na szkolenie z anatomii palpacyjnej z elementami USG.


NAUka pod kontrolą usg

Elementem który niewątpliwie wyróżnia prowadzone przez nas szkolenie jest włącznie pomocy wizualizacji badanach palpacyjnie struktur anatomicznych za pomocą ultrasonografii (USG).

Uzasadnione, rosnące zainteresowanie, włączenia USG w praktyce klinicznej lekarza/fizjoterapeuty powoduje iż kurs ten stanowił będzie odpowiednie wprowadzenie. Uczestnicząc w szkoleniu anatomii palpacyjnej z elementami USG omówione zostaną struktury dostępne palapcyjnie takie jak: mięśnie, ścięgna, nerwy obwodowe, referencyjne punkty kostne, elementy więzadłowe oraz istotne strefy tranzytowe stanowiące miejsca przejścia ważnych struktur naczyniowo nerwowych.

Palpacja najważniejszych struktur

Omówione zostaną ważne struktury i strefy tranzytowe w kontekście pracy i pomocy pacjentom.

Prowadzone przez specjalistów

Na każdym zjeździe obecnych będzie 2 prowadzących: lekarz specjalista oraz specjalista fizjoterapii.

Profesjonalne badanie USG

Wizualizacja badanych struktur za pomocą USG i wprowadzenie w zagadnienia obsługi i wykorzystania aparatury.